Jsme školící centrum


Jsme výukové zařízení pro postgraduální vzdělávání fyzioterapeutů ve specializaci myoskeletální medicína, akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR a výukovým pracovištěm studentů fyzioterapie ZSF JČU v Českých Budějovicích.

Certifikovaný kurz manuální terapie pro fyzioterapeuty má rozsah 190 hodin (počet kreditů 114) a většinou je rozdělen do osmi částí po dvou dnech. Kurz je určen pro fyzioterapeuty alespoň s dvouletou praxí.

  • V roce 2021 je plánované zahájení nového kurzu na podzim, pokud nám to umožní epidemická situace.
  • Přihlášky můžete posílat prostřednictvím vyplněného formuláře.
  • Podrobnější informace obdržíte po odeslání přihlášky.

V letošním a příštím roce plánujeme otevřít opakovací („refresh“) kurzy manuální terapie a kurz myofasciálních technik sdružující poznatky a techniky na svaly a fascie z různých „škol“ jako je například česká (Karel Lewit) nebo italská (Carla Stecco).

Nabídka kurzů


Aktuální nabídka kurzů


Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty


Obsahuje tři základní části: Diagnostiku a terapii měkkých tkání – hyperalgických zón, jizev, fascií. Diagnostiku a terapii funkčních poruch periferních kloubů. Diagnostiku a terapii funkčních poruch páteře a pánve.


Více informací


Opakovací („refresh“) kurz manuální terapie


Obsah: Opakovaní a doplnění vybraných technik manuální terapie – především poruch kloubů páteře a pánve, případně periferních kloubů i s ohledem na požadavky účastníků kurzu.  Kurz je vhodný především pro absolventy certifikovaného kurzu manuální terapie pro fyzioterapeuty.


Více informací


Techniky manuální terapie z pohledu fyziologie a patofyziologie fascií


Kurz obsahuje teoretické předpoklady manuálních technik, vycházejících především z prací a výzkumu Carly Stecco a Roberta Schleipa. V praktické části – manuální techniky a cvičení na kůži a podkoží, aponeurotické a epimysiální fascie, šlachy, úpony, vazy, kloubní pouzdra a další pojivové tkáně. 


Více informací

Zdravotnické zařízení v oborech Fyzioterapie, Rehabilitační a fyzikální medicína.

Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

Kontakt

www.rehab.cz

+420 386 356 506
+420 602 408 525
recepce@rehab.cz

 

Sledujte nás

Připravujeme naše profily na sociálních sítích. Již brzy budete moci sledovat aktuality z našeho centra přímo na Facebooku.

Copyright © Rehab 2021. Všechna práva vyhrazena.