Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty


 • Učební plán – teoretická témata
 • Učební plán – praktická témata
 • Hodnocení
Učební plán – teoretická témata
 • Koncepce diagnostiky a terapie funkčních poruch s důrazem na bolest a funkční patologii pohybové soustavy, historie
 • Teorie palpace, fenomén bariery a uvolnění, vztah k bolesti
  • Klinické hodnocení hybného systému, svaly v patogenezi funkčních poruch hybného systému
  • Význam měkkých tkání a jizev
 • Neuromuskulární (útlumové) techniky a jejich kombinace
 • Otázky indikace u (bolestivých) funkčních změn pohybové soustavy
 • Funkční anatomie periferních kloubů
 • Zásady vyšetření periferních kloubů aktivním a pasivním pohybem
 • Anamnéza a charakteristika funkčních poruch
 • Řetězové reakce u funkčních poruch pohybové soustavy
 • Funkční anatomie krční páteře
 • Klinika jednotlivých segmentálních dysfunkcí krční páteře     
 • Bolesti krční oblasti – diferenciální diagnostika a terapie funkčních poruch
 • Cervikokraniální, cervikobrachiální
 • Poruchy rovnováhy a závrať – diagnostika, terapie, teorie, syndrom a.  vertebralis, polohová závrať
 • Radikulární a přeneseně bolestivé syndromy horních končetin
 • Funkční anatomie hrudní páteře a žeber
 • Klinika jednotlivých segmentálních dysfunkcí hrudní páteře a žeber
 • Vertebrovicerální vztahy
 • Stabilizační systém
 • O dýchání – vztah k posturálnímu systému
 • Funkční anatomie bederní páteře
 • Klinika jednotlivých segmentálních dysfunkcí lumbální páteře a pánve
 • Bolesti v bederní oblasti a pánve – diferenciální diagnostika a terapie funkčních poruch
 • Lumbosakrální syndrom
 • Radikulární a přeneseně bolestivé syndromy dolních končetin
 • Klinika jednotlivých segmentálních dysfunkcí lumbální páteře a pánve
 • Otázky životosprávy ergonomie, prevence funkčních poruch
 • Funkční poruchy a bolest v pohybové soustavě
 • Vývojový aspekt v manuální medicíně    
Učební plán – praktická témata

Učební plán – praktická témata

Inspekce, analýza stoje,sedu a chůze, testy propriocepce

Palpační vyšetření kožních změn, podkoží, fascií, svalů, reflexních změn na okostici

Vyšetření a terapie nekontraktilních měkkých tkání

 • kůže – skin drag, elasticita, posunlivost, protažitelnost
 • pojivové tkáně – Kiblerova řasa, Leubel – Dickeová, S + C řasy
 • periostové body
 • facie – šíje, přední strana krku a hrudníku ( klavipectorální ), laterální strana hrudníku, thorakolumbální, inguinální, gluteální, hluboké a povrchové facie na horních a dolních končetinách, fascie v oblasti hlavy
 • měkké techniky v oblasti nohy a ruky
 • jizvy

Vyšetření a terapie kontraktilní měkké tkáně (svalu )

 • PIR
 • AGR 
 • RI
 • ovlivnění tlakem
 • strain – counterstrain
 • kombinace techniky PIR s facilitačními technikami

Vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie periferních kloubů horní a dolní končetiny

 1. Horní končetina
  • kloub glenohumerální – pružení různými směry, trakce, pružení tepání
  • kloub acromioklaviculární – pružení směrem kaudálním a dorzálním
  • kloub sternoklavikulární – křížový hmat, páčení
  • spojení  skapulotorakální
  • kloub humeroulnární – pružení laterálním a mediálním směrem, vytřásání, trakce
  • kloub radioulnární proximální – dorzoventrální pružení, vytřásání
  • kloub radioulnární distální
  • kloub radiocarpální
  • kloub mediocarpální
  • kloub carpometcarpální 1. prstu
  • klouby intercarpální, metakarpofalangeální, interfalangeální
 1. Dolní končetina
 • kloub kyčelní – trakce, třepání
 • kloub kolenní (femorotibiální) – laterální posuny, lateromediální pružení, trakce, přední a zadní zásuvka
 • kloub femoropatelární
 • kloub tibiofibulární – ventrodorsální posun
 • noha – orientační vyšetření, včetně chůze
 • kloub horní hlezenní
 • kloub dolní hlezenní
 • kloub Chopartův
 • kloub Lisfrankův
 • drobné klouby nohy

Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie  krční páteře

 • orientační vyšetření – pohyby aktivní, pasivní, rotace v základním postavení, předklonu, záklonu a předkyvu, palpační vyšetření
 • segmentální vyšetření a terapie Co – C1 – anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace, posuny
 • segmentální vyšetření a terapie C1 – C2 – lateroflexe, rotace
 • segmentální vyšetření a terapie C2 – C6 – lateroflexe, rotace, posuny
 • trakce krční páteře – vsedě, vleže na zádech
 • segmentální vyšetření a terapie CTh přechodu – rotace, lateroflexe v sedě a vleže na boku, trakční hmat

Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie  hrudní páteře

 • orientační vyšetření – pohyby aktivní, pasivní, palpační vyšetření
 • segmentální vyšetření a terapie Th segmentů (Th 2 – Th 10 ) – extenze, flexe, lateroflexe, rotace, trakční hmat
 • segmentální vyšetření a terapie ThL přechodu – rotace

    Vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie  sternokostálních, vertebrokostálních a kostotransverzálních skloubení

 • orientační vyšetření – dechové pohyby, palpační vyšetření
 • vyšetření a terapie 1. žebra – palpační vyšetření, šikmý předklon, pružení, terapie pomocí skalenových svalů
 • vyšetření a terapie horních  sternokostálních skloubení – fenomén předbíhání, vleže na boku pomocí m. pectoralis minor
 • vyšetření a terapie vertebrokostálních skloubení –  dle Kubise, tlakem
 • vyšetření a terapie horních a dolních sternokostálních skloubení – dle Greenmanna
 • diagnostika a terapie sklouzlého žebra

Segmentální vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie  bederní páteře

 • orientační vyšetření ve stoji – pohyby aktivní do flexe, retroflexe, lateroflexe, rotace
 • orientační palpační vyšetření vidličkou
 • segmentální vyšetření a terapie L segmentů – anteflexe
 • segmentální vyšetření a terapie L segmentů – extenze
 • segmentální terapie L segmentů  – rotace
 • trakce

Vyšetření, mobilizační terapie a autoterapie pánve

 • orientační vyšetření ve stoji – palpace SIAS, SIPS, hřebenů kostí pánevních, fenomén předbíhání, příznak spine sign, vyšetření dle Rosiny
 • orientační vyšetření vleže na zádech – horizontální addukce
 • orientační vyšetření vleže na břiše – pružením
 • vyšetření a mobilisace sakroiliakálního skloubení vleže na zádech – v ose femuru
 • vyšetření a mobilisace sakroiliakálního skloubení vleže na boku – horní SI, dolní SI , ventromediokraniální pružení
 • vyšetření a mobilisace SI skloubení vleže pružení vleže na břiše – pružení (Stoddart) 
 • další vyšetření a terapie související s pánví – S reflex, bránice, kostrč, innominate shear dysfunction – autflare – inflare
Hodnocení

Certifikovaný kurz je ukončen závěrečnou komisionální zkouškou, která má část teoretickou a praktickou a vypracování seminární práce.

Členové komise – zástupce vzdělávacího zařízeni – lektor a jako přísedící školitel Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP

Zkouška teoretická – multichoice test, který vypracuje lektor a přísedící originálně pro každý kurz s výsledkem vyhověl(a) – nevyhověl(a) s minimem správných odpovědí 75 procent.

Zkouška praktická – praktické předvedeni dovednosti ze třech okruhů – axiální systém, periferní klouby, měkké techniky (nekontraktilní a kontraktilní měkké tkáně).

Seminární práce  -zpracování kazuistiky

Konečné hodnoceni – vyhověl(a) – nevyhověl(a).

V případě jednoho hodnoceni (z teoretického či praktického tématu ) nevyhověl(a) je celkové hodnocení nevyhověl(a) s tím, že při opravném terminu bude absolvent provádět teoretickou i praktickou část. Maximální počet opravných terminů je 2 (dva).

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky bude absolventovi vystaven certifikát, na jehož základě získá odbornou způsobilost v činnosti.


Informace o kurzu


Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie v rozsahu doporučeném Společností pro myoskeletální medicínu ČLS JEP.


 • Odborný garant: PaedDr. Jiří Vlček
 • Počet hodin: 200
 • 6 částí – pátek – neděle + zkoušky
 • Cena: 30 000 Kč (nejsme plátci DPH)  včetně trvalého online přístupu na Fyzioweb.cz (videa a učební texty všech probíraných technik)
 • Maximální počet účastníků: 18
 • Termíny pro rok 2024 nejsou ještě určeny, předpokládané zahájení říjen 24.
 • Určení: Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.
ZPĚT NA NABÍDKU KURZŮ

Přihláška do kurzu


  Dotazy

  Pro další dotazy ke kurzům nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo kontaktního formuláře v sekci „Napište nám“. Případně využijte pole „Vaše zpráva“ v přihlašovacím formuláři.


  Povinná pole

  Pole označená * (hvězdičkou) jsou povinná. Musí být vyplněna.

  Zdravotnické zařízení v oborech Fyzioterapie, Rehabilitační a fyzikální medicína.

  Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

  Kontakt

  www.rehab.cz

  +420 386 356 506
  +420 602 408 525
  recepce@rehab.cz

   

  Sledujte nás

  Připravujeme naše profily na sociálních sítích. Již brzy budete moci sledovat aktuality z našeho centra přímo na Facebooku.

  Copyright © Rehab 2021. Všechna práva vyhrazena.