Co léčíme

S jakými potížemi vám pomůžeme?


Nejpočetnější skupinou, jsou pacienti s bolestmi pohybového aparátu. Z těch nejčastějších jde o bolesti zad, šíje, hlavy, způsobené poruchami páteře nebo svalů., kořenové syndromy horních i dolních končetin, postižení ramenních, loketních, kyčelních a kolenních kloubů a mnoho dalších bolestivých syndromů. Dalšími skupinami jsou poúrazové stavy, poruchy nervové soustavy, jako např. stavy po mozkových příhodách, pacienti s rozrušenou sklerózou, parkinsonovým syndromem, poruchami periferních nervů – syndrom karpálního tunelu apod.

Mimo základní diagnózy patřící do fyzioterapeutické péče se staráme o pacienty s poruchami rovnováhy a závratěmi, pacienty s některými poruchami vnitřních orgánů – refluxní porucha jícnu, funkční ženská sterilita a řadou dalších, které souvisí s pohybovým systémem. U dětských pacientů často řešíme statické poruchy páteře (např. skolióza), vady nohou a mnoho dalších. Výčet diagnóz samozřejmě nemůže být nikdy úplný, a tak lze ve zkratce říci, že zabýváme poruchami hybných funkcí lidského těla. Snažíme se o celostní přístup, který by měl být vlastní veškeré zdravotní péči.

Bolestivé syndromy mohou mít řadu rozličných příčin, kloubní, svalové, ale i z vnitřních orgánů. Fyzioterapeutické vyšetření sdružuje diagnostické metody řady lékařských i speciálních vyšetření, které dokáží tyto příčiny rozlišit a ve spolupráci s ošetřujícím lékařem tak pomoci k jejich odstranění nebo zmírnění.


Časté diagnózy


Bolestivé vertebrogenní syndromy
 • Vertebrogenní syndromy
Vertebrogenní syndromy

Tato skupina potíží obsahuje bolestivé stavy v oblasti zad nebo šíje, případně přenesené bolesti do hlavy a končetin. Příčiny mohou být různé od přímého postižení páteře po svalové. Základem úspěchu léčby je právě přesné stanovení příčiny, protože jiný postup se volí u pacienta s bolestí zad z přetížení svalů a jiný u pacienta s poruchou meziobratlové ploténky. Při léčbě využíváme technik manuální terapie, případně fyzikální léčby jako je kombiterapie, laser a další. Při léčbě kořenových syndromů bývá nejúčinnější aplikace vysokoindukční terapie Salus Talent. U většiny pacientů, zejména chronických je nutná instruktáž autoterapie a cvičení, které pacient provádí samostatně během terapie a zejména i po ní. 

Bolestivé „vertebrogenní“ syndromy
 • Tenisový a golfový loket
Tenisový a golfový loket

Jde o bolesti zejména v zevní části lokte nebo i předloktí a většinou jsou způsobeny přetížením svalů předloktí. Často nemají s tenisem nic společného a může k němu docházet i při práci na počítači. Golfovž loket je bolest na vnitřní straně loketního kloubu, je způsoben přetížením svalů vnitřní strany předloktí.  Základem terapie je uvolnění příslušných svalů technikami manuální terapie, speciálními cvičeními nebo fyzikální terapií jako je ultrazvuk a elektroléčba nebo jejich kombinace. Nejúčinnější terapií bývá aplikace rázové vlny nebo vysokovýkonného laseru.

Syndrom karpálního tunelu
 • Syndrom karpálního tunelu
Syndrom karpálního tunelu

Je jedním z nejčastějších tzv. tunelových syndromů, které mají příčinu v „útlaku“ nervu, což má za následek celou řadu potíží jako je brnění, bolest, ztráta citlivosti a síly. V případě tohoto syndromu jde o zúžení prostoru v oblasti zápěstí, kudy nerv prochází. Příčina je většinou přetížení svalů rukou, chronické záněty šlach nebo přímý tlak na zápěstí, ke kterému dochází při nesprávné poloze rukou před klávesnicí počítače nebo práci s myší. Terapie spočívá v uvolnění tkání, kterými nerv prochází. Provádějí se i speciálními cvičení na samotný nerv a používáme nejúčinnější postupy fyzikální terapie na redukci zánětu a zlepšení prokrvení, jako je laser HILT, vysokoindukční magnetické pole Salus i další.

Artróza kloubů končetin a páteře
 • Artróza kloubů končetin a páteře
Artróza kloubů končetin a páteře

Artróza, zejména dolních končetin bývá častou příčinou bolestí a omezení hybnosti kloubů. Samotná artróza vyléčit nejde. Lze zlepšit hybnost za pomocí technik manuální terapie a cvičení a potlačit bolest, které je způsobená zánětem. K tomu se používají různé postupy fyzikální terapie, jako jsou elektroléčba nebo klasická magnetoterapie. Jednoznačně nejúčinnější je však použití vysokoindukční magnetoterapie pomocí přístroje Salus Talent.


Patní ostruha
 • Patní ostruha
Patní ostruha

Bolest na paty bývá často označována jako paní ostruha, příčinou je však nejčastěji zánět úponů svalů a fascie chodidla. Základem terapie je protažení těchto svalů a fascií a odstranění zánětu pomocí fyzikální terapie. Nejúčinnější bývá rázová vlna, vysokovýkonný laser HILT, ze standardních postupů kombiterapie. Důležitá je i úprava obuvi. K přesné diagnostice zatížení chodidla používáme moderní pedobarografickou diagnostickou plošinu, které přesně změří zatížení chodidla při stání a chůzi.

Bolesti hlavy
 • Bolesti hlavy
Bolesti hlavy

Bolesti hlavy jsou velice častým problémem dospělých i dětí. Mají velice rozmanitou škálu příčin od vysokého nebo nízkého tlaku, přes migrenózní mechanismus bolestí až po takzvaný cervikokraniální syndrom, což označuje bolesti hlavy s příčinou v oblasti krční páteře. Skutečnost je mnohem složitější, ale pravda je taková, že velké množství lidí s bolestmi hlavy mají základní příčinu v pohybovém aparátu, nebo se tyto poruchy na bolestech podílí, jako je například u migrén. Proto je fyzioterapie základní volbou léčby u mnoha pacientů s bolestí hlavy. 

Svalová zranění
 • Svalová zranění
Svalová zranění

Jsou velmi častá, zejména u sportující části populace. Může jít o zhmoždění po pádech a úderech do svalu, nebo natažení až natržení svalu při jeho prudkém protažení nebo stahu. U menších poranění se stav zlepšuje spontánně bez nutnosti terapie, ale pokud se má proces hojení urychlit a zkvalitnit jsou vhodné některé postupy manuální a fyzikální terapie. Většinou je nejlepší zahájit léčbu co nejdříve. Nejúčinnější metodu – vysokovýkonný laser HILT je možné aplikovat již po 24 hodinách od úrazu. Při chronických potížích se nám osvědčuje aplikace radiální rázové vlny.

Poúrazové stavy
 • Poúrazové stavy
Poúrazové stavy

Jde o velice rozmanitou skupinu, zejména týkající se úrazů a operací kloubů končetin nebo páteře, stavy po fixaci zlomeni a řada dalších. Důležité je včasné zahájení rehabilitace, které umožní co nejlepší uvolnění hybnosti a normalizaci síly postižených končetin nebo páteře. Často je také vhodná fyzioterapie před plánovanými operacemi, jako jsou např. výměny kloubů, které připraví pacienta lépe na pooperační rehabilitaci a rekondici.

Méně časté diagnózy


Poruchy rovnováhy a závratě
 • Poruchy rovnováhy a závratě
Poruchy rovnováhy a závratě

Jde o celou skupinu poruch a onemocnění, které se projevují nestavbilitou nebo závratěmi. Mohou být nejčastěji způsobeny postižením vestibulárního aparátu vnitřního ucha nebo postižením rovnovážných center mozku. Rovnovážné funkce jsou částečně závislé i na funkci svalů a kloubů zejména krční části páteře. Terapie pacientů se závratěmi je závislá na její převažující příčině, většinou se používají techniky manuální terapie na úpravu svalů šíje a čelisti, poruch krční páteře, polohové manévry na terapii vnitřního ucha a cílená balanční cvičení. Ke zpřesnení vyšetření a hodnocení průběhu terapie používáme přístroj na měření rovnovážných funkcí – posturograf.

Refluxní jícnová porucha
 • Refluxní jícnová porucha
Refluxní jícnová porucha

Je jdením z řady onemocnění vnitřních orgánů, které mohou být ovlivněny nebo dokonce způsobeny poruchou pohybového systému. V tomto případě jde o postižení bránice, která působí mezi žaludkem a jícnem jako svěrač. Pacienti s touto poruchu trpí pálením žáhy a dalšími nepříjemnými potížemi. Bránice je sval a jako jiné svaly se dá cvičit a trénovat. Cílená fyzioterapeutické postupy a cvičení pomáhají zlepšit funkci bránice a tím tuto poruchu léčit.

Inkontinence
 • Inkontinence
Inkontinence

Únik moči, alespoň v mírném projevu bývá častým problémem starších lidí, zejména žen. Většinou je spojen s zhoršenou funkcí svalů dna pánevního. Cíleným tréninkem těchto svalů lze obtíže s únikem moči alespoň částečně snížit, někdy zcela odstranit.


Skolióza
 • Skolióza
Skolióza

Jde o poruchu zakřivení páteře, která při pohledu zezadu nejčastěji připomíná písmeno „S“. Jde o vrozenou poruchu, která se začíná projevovat v průběhu růstu, nejčastěji od 8 do 12 let. Speciální cvičení, které nutné provádět pravidelně, je základní metodou, aby se páteř a hrudník vyvíjely co možné nejlépe a nebyly v pozdějších letech příčinou bolestí zad. Jen v těžších případech je nutný korzet, v těch nejvážnějších pak operace. Cvičení je však základ pro všechny.

Mortonova neuralgie
 • Mortonova neuralgie
Mortonova neuralgie

Jde o název, který označuje bolesti nohou nejčastěji v přední části pod prsty a v nártu. Příčina je většinou z poruchy příčné klenby nožní, kdy dochází k přetížení a následné bolesti ze svalů, kloubů a někdy i nervů (neuralgie) zejména přední části nohy. Bolesti vznikají zejména při nošení nevhodné obuvi, jako jsou vysoké podpatky, úzká špička, tvrdá a tenká podrážka. L léčbě se používají prostředky fyzikální terapie, kdy nejúčinnější je opět laser HILT nebo vysokoindukční magnetické pole Salus. Důležité je použití manuálních technik na svaly a klouby nohy a cvičení. Samozřejmě je nutné nošení vhodné obuvi. Ke zlepšení diagnostiky stoji používáme plošinu, která přesně zaznamená rozložení tlaku na chodidle při stání nebo chůzi. To umožní lepší zacílení terapie, případně korekci vložkami a kontrolu účinnosti léčby.

Centrální nervové poruchy
 • Centrální nervové poruchy
Centrální nervové poruchy

Naše zařízení přijímá do péče i pacienty s centrálními koordinačními poruchami, jako jsou stavy po mozkových mrtvicích, pacienty s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovým syndromem a řadou dalších postižení mozku nebo míchy. Často se jedná o pacienty, u kterých rehabilitace nemá za cíl odstranit poruchu, ale zmenšit ji nebo udržet na co nejnižší úrovni. Často jde o terapii, která má pravidelný a dlouhodobý charaketr.


JAK A ČÍM LÉČÍME

Základem cílené terapie je vždy vyšetření.


VÍCE INFORMACÍ

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

Co všechno byste před návštěvou našeho centra měli vědět?


VÍCE INFORMACÍ

Zdravotnické zařízení v oborech Fyzioterapie, Rehabilitační a fyzikální medicína.

Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

Kontakt

www.rehab.cz

+420 386 356 506
+420 602 408 525
recepce@rehab.cz

 

Sledujte nás

Připravujeme naše profily na sociálních sítích. Již brzy budete moci sledovat aktuality z našeho centra přímo na Facebooku.

Copyright © Rehab 2021. Všechna práva vyhrazena.