Jak a čím léčíme


Základem cílené terapie je vyšetření, které provádí každý fyzioterapeut před jejím započetím. Provádí se formou cíleného kineziologického rozboru nebo za pomocí přístrojové diagnostiky. Naše zařízení využívá přístroj na posturografii – hodnocení rovnovážných funkcí a statickou a dynamickou pedobarografii – tlakové zatížení chodidel při stoj a chůzi pomocí plošiny Freemed.Individualni-fyzioterapie

Individuální fyzioterapie


Základem pro cílenou fyzioterapii je klinické vyšetření (kineziologický rozbor), který umožní zpřesnit základní diagnózu stanovenou ošetřujícím lékařem a určit výběr nejvhodnějších technik a postupů pohybové terapie.

Protože jsme výukovým střediskem s akreditací MZ ČR pro manuální terapii, všichni naši fyzioterapeuti ovládají techniky mobilizace páteře a periferních kloubů a myofasciální terapii na nejvyšší úrovni. 

Z aktivačních postupů a metod využíváme zejména Dynamické Neuromuskulární Stabilizace (DNS) – cvičení ve vývojových řadách podle Prof. Pavla Koláře, se kterým naše zařízení spolupracuje již od svého založení.

U některých dětských pacientů případně používáme metodu podle prof. Vojty.

Z dalších postupů a metod, které dle potřeby provádíme: McKenzie, senzomotorika dle Freemana, metoda Ludmily mojžíšové, PNF, Brunkow, cvičení a testovaní dle Jandy a neurodynamika dle Buttlera a další.


Vysokovýkonný laser HILT HIRO TT


Patří mezi nejmodernější a nejvýkonnější lasery svého druhu. Unikátní je možností současné aplikace chladu, která umožňuje aplikovat vysoké dávky světla i akutních stavů. Možnosti léčby jsou velmi široké od zánětů šlach, spoušťových svalových bodů po kloubní poruchy, kde má výhodu opravdu hlubokého průniku světelného paprksu do hloubky. Unikátní a nezastupitelnou roli má však o akutních poranění jako jsou svalová zhmoždění, natažení a natržení, distorse kloubů a další. Tato terapie může být prováděna již 24 hodin od úrazu a výrazně zkracuje dobu hojení a rekonvalescence.


Není hrazena zdravotními pojišťovnami
Bistimulační laserterapie

Biostimulační laserterapie


Používame dva přístroje, Maestro a od firmy BTL. Jejich využití je především o povrchové aplikace jako jsou záněty šlach, bolestivé úpony jako např. u tenisového lokte, terapie tuhých a bolestivých jizev.


Není hrazena zdravotními pojišťovnami

Vysokoindukční magnetoterapie – Salus Talent


Jsme druhým pracovištěm v České republice, který tuto metodu začal používat. Jeho léčebné účinky jsou na svaly, vazy, klouby. Jedinečnost však spočívá v jeho účincích na artrózou postižené klouby, kde většinou již během prvních aplikací dochází k výraznému snížení bolestí, ale i objektivním změnám, jako je např. snížení otoku, zlepšení hybnosti. Žádná jiná fyzikální terapie, která se k léčbě artrozy používá, nemá tak vysokou účinnost. Dalším hlavní diagnózou jsou kořenové syndromy, u kterých léčebný efekt spočívá v redukci otoku a snížení zánětu v oblasti výhřezu ploténky a nervového kořene.


Není hrazena zdravotními pojišťovnami
Razova vlna

Terapie radiální rázovou vlnou – přístroj Storz -Masterpuls 200


Tato terapie se za posledních několik let u nás značně rozšířila. Patříme mezi první tři pracoviště, které ji v ČR  začali používat a máme s ní již dlouholeté zkušenosti. Metoda je nejúčinnější na postižení svalů, jejich šlach a úponů. Klasické využítí je na epikondylagie, patní ostruhy, svalová natažení nebo natržení. Osvědčuje se také u postižení ramenních kloubů.  Její spolehlivost je opravdu vysoká, ale je náročná na  diagnostickou rozvahu nutnou k přesnému zacílení na postižené struktury.


Není hrazena zdravotními pojišťovnami

Kombinovaná terapie


Sdružuje účinky elektroterapie (například interfernční proudy) a ultrazvuku. Má výrazný uvolňující a analgetický účinek na svaly. Je tak u nás první volbou při léčbě myofasciálních synromů (trigger points). Tuto terapii je nutné vždy přesně aplikovat na danou lokalitu a předchází ji vždy specifické vyšetření. Je prováděna, stejně jako terapie rázovou vlnou nebo laser, zkušenými fyzioterapeuty. Nejčastěji je součástí pohybové a manuální terapie.


Je hrazena zdravotními pojišťovnami

Klasická elektroterapie


Patří mezi tradiční postupy fyzikální léčby. Přístroje mají velkou databázi typů proudů s různými úřinky. U nás ji aplikujeme především u pacientů s vertebrogenními syndromy, u kterých není jednoznačný nález trigger points pro její  analgetické a myorelaxační účinky. Druhou hlavní oblastí je aplikace na kloubní postižení – napřiklad gonartrózy, syndrom zmrzlého ramene apod.


Je hrazena zdravotními pojišťovnami

Distanční elektroterapie – přístroj VAS 07


Její výhodou je bezkontaktní aplikace. Základní využití je podobné jako u běžné elektroterapie. Její specifikou jsou typy léčebných proudů, které mají výborné účinky na zlepšení prokrvení a urchlení hojení tkání, nebo snižování otoku. S poměrně vysokou účinností ji tak využívame při léčbě špatně se hojících zlomenin, jizev a pod.  Další skupinou, kde ji používame jako základní fyzikální terapii jsou chronické kořenové syndromy, úžinové syndromy – především syndrom karpálního tunelu. 


Je hrazena zdravotními pojišťovnami

Ultrazvuk


Jeho základní použití je při stavech po distorsích, nebo také při  zánětch šlach. 


Je hrazena zdravotními pojišťovnami

Klasická magnetoterapie


Pro  její nespecifické analgetické a protizánětlivé účinky je její využítí v léčbě pohybových poruch velmi široké. Její úspěšnost není však  vysoká, aplikujeme ji především u pacientů s opakovaným pozitivním efektem, u kterých je vyšší stupeň citlivosti na nízkoindukční magnetické pole.


Je hrazena zdravotními pojišťovnami

Vodoléčba


Používáme vířivky pro koupele horních i dolních končetin.  Mají význam pouze jako součast pohybové terapie před jejím prováděním. Hlavní využití je u poúrazových a pooperačních stavů, kde je omezená hybnost končetin.


Je hrazena zdravotními pojišťovnami

Přístrojová lymfodrenáž


Její využití ve fyzioterapii je především jako doplněk léčby poúrazových a pooperačních stavu končetin ke snížení otoku a urychlení hojení.


Není hrazena zdravotními pojišťovnami

S ČÍM VÁM POMŮŽEME

S jakými častými a méně častými diagnózami jsme schopní Vám pomoci.


CO LÉČÍME

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Ceník standardních výkonů a nadstandardních služeb.


CENÍK

Zdravotnické zařízení v oborech Fyzioterapie, Rehabilitační a fyzikální medicína.

Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

Kontakt

www.rehab.cz

+420 386 356 506
+420 602 408 525
recepce@rehab.cz

 

Sledujte nás

Připravujeme naše profily na sociálních sítích. Již brzy budete moci sledovat aktuality z našeho centra přímo na Facebooku.

Copyright © Rehab 2021. Všechna práva vyhrazena.