Pro lékaře

Výběr fyzioterapeutického a rehabilitačního zařízení je pro vaše pacienty důležitý!


Ošetřujícímu lékaři záleží nejen na tom, kde je jeho pacient operován, kým je vyšetřen, ale i na tom, kam dochází na „rehabilitaci“. Výběr vhodného pracoviště je stejně důležitý, jako včasné zahájení terapie a rehabilitace. V málokterém oboru se liší provádění technik a léčebných postupů na jednotlivých pracovištích tak jako ve fyzioterapii.


 • Jak odeslat pacienta na fyzioterapii?
 • Je důležité „co se dělá„ a ještě důležitější „kdo to dělá„.
 • Proč doporučit naše pracoviště?
 • Léčebné metody a postupy
 • Přístrojové vybavení
 • Jsme školící centrum
Jak odeslat pacienta na fyzioterapii?

Podle metodiky VZP, kterou se řídí i ostatní zdravotní pojišťovny je nutný k indikaci fyzioterapie poukaz FT. Na něm by měla být ošetřujícím lékařem zadána hlavní diagnóza, pro kterou poukaz vypisuje, cíl fyzioterapie a přesný druh a rozsah požadované péče. Požadavek předpisu přesně určeného rozsahu a druhu fyzioterapeutických výkonů je nesmyslný a navíc neodpovídá stávající platné legislativě, která hovoří jasně: fyzioterapeut pracuje na základě indikace ošetřujícího lékaře podle stanovené základní diagnózy popřípadě požadovaného cíle terapie. 

Více informací a poukazy ke stažení ZDE.

Je důležité „co se dělá„ a ještě důležitější „kdo to dělá„.

Pro správně vedenou fyzioterapii je zcela nezbytné průběžné provádění vyšetřovacích a hodnotících metod, které celý proces rehabilitace nutně modifikují podle aktuálního stavu pacienta.

Fyzioterapeutické metody včetně fyzikální terapie jsou velmi specifické a nelze je stanovovat paušálně a obecně. Není možné dobře pracovat podle předpisu 6x mobilizační techniky Th páteře, 10x magnetoterapie na kolenní kloub a podobně. Poukaz na fyzioterapii není a nemůže být recept. Smysl má odeslat pacienta do zařízení, kterému důvěřujete, kdy napíšete důvod rehabilitace, případně omezení, kterými se musíme řídit. Kvalifikovaný fyzioterapeut je pak schopen a podle zákona i oprávněn léčebně rehabilitační proces stanovit a průběžně jej upravovat. Kvalifikovaný a zodpovědný fyzioterapeut je si vědom svých limitů a samozřejmě případné komplikace nebo změny zdravotního stavu konzultuje s ošetřujícím lékařem.

Proč doporučit naše pracoviště?
 • Máme stabilní a kvalitní tým fyzioterapeutů, kteří jsou dlouhodobě školeni a vzděláváni v oboru.
 • Jsme vybaveni nejmodernější přístrojovou technikou, která pomáhá v terapii pohybových poruch.
 • Dbáme také na osobní přístup k pacientovi, pohlížíme na jeho obtíže v celku a souvislostech. Nepovažujeme celostní medicínu za zvláštní obor, ale za princip naší práce.
 • Vážíme si času našich pacientů a proto od počátku naší činnosti plánujeme léčbu tak, aby byli objednáváni, co nejdříve a v přesně stanovené termíny bez čekání.
 • V nutných případech komunikujeme s ošetřujícím lékařem a konzultujeme stav pacienta, případně další postup tak, abychom minimalizovali možnost pochybení.
Léčebné metody a postupy

Techniky manuální terapie

Manuální medicína není jen „dovednost k napravení blokád“, ale zejména je specifickým prostředkem k vyšetření pohybového systému, bez něhož například nelze rozlišit radikulární a pseudoradikulární syndrom, vyšetřit možnou cervikální příčinu bolestí hlavy, či závratí. Je také rozhodující při odhalení příčiny tzv. vertebroviscerálních syndromů a důležitá v řadě dalších diferenciálně diagnostických rozvah. Její terapeutická část je vhodná nejen pro tzv. vertebrogenní syndromy, ale v podstatě všechny funkční i strukturální poruchy pohybového aparátu. Důležité je, aby nebyla jedinou metodou v práci fyzioterapeuta nebo lékaře. Vzhledem k tomu, že Dr. Jiří Vlček je dlouholetý školitel manuální terapie a své znalosti získal od průkopníka tohoto oboru v Československu a odborníka světového jména prof. Karla Lewita, mají všichni naši fyzioterapeuti v diagnostice a terapii funkčních poruch pohybového systému nejlepší vzdělání a přístup k nejnovějším poznatkům trendům.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS)

Vyšetřovací a léčebná metoda vycházející z principů vývojové kineziologie, které objevil další z členu tzv. Pražské školy, prof. Václav Vojta a rozvinul do současné podoby prof. Pavel Kolář. Je základem moderního, racionálního přístupu k pohybové terapii a rehabilitaci u většiny poruch hybného systému. Díky úzké spolupráci s prof. Kolářem, která se datuje od společných studií s Dr. Jiřím Vlčkem, má naše pracoviště přímý zdroj informací a možnost kvalitního proškolení svých fyzioterapeutů a lékařů.

Další postupy a metody pohybové terapie

Léčebných metod je ve fyzioterapii velmi mnoho, ale často jsou velmi jednostranné a uzavřené. Naši fyzioterapeuti nepracují v jednotlivých metodách, ale jejich znalostí využívají pro výběr nejlepšího postupu v terapii daného pacienta. Z těch nejznámějších to jsou: proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Vojtova metoda, metoda Ludmily Mojžíšové, senzomotoricka stimulace, metoda McKenzie, fasciální techniky dle Stecco.

Přístrojové vybavení

Radiální rázová vlna – přístroj Storz – Masterpuls 200

Tuto terapii používáme již řadu let (byli jsme po FN Motol druhé pracoviště, které její dobré léčebné účinky využívalo v ČR). Doménou je terapie entezopatií, nejčastěji tenisový loket, patní ostruha, ale samozřejmě i všechny ostatní. V těchto případech jde o nejúčinnější fyzikální terapii. Velmi užitečná je i na svalové distenze, parciální ruptury (po odeznění akutního stádia), nebo chronické záněty šlach. 

Vysokoindukční magnetické pole – Salus Talent

Jde o využití magnetického pole v intenzitě 2-3 Tesla, je prozatím méně rozšířená metoda, která ve svých účincích naprosto jasně převyšuje její starší sestru nízkoindukční (klasickou) magnetoterapii, které je u nás velmi rozšířena, a která podle našich zkušeností pomáhá pouze lidem, kteří jsou opravdu velmi citliví na magnetické pole. Vysoká indukce dokáže měnit vlastnosti synoviální tekutiny, nebo redukovat edém kořene. Její doménou je tedy terapie osteoartróz, kořenových, nebo úžinových syndromů.

Vysokovýkonný laser – HILT HIRO TT

Je vhodný pro léčbu při poruchách kloubů, svalů, úponů, šlach, periferních nervů, ale i jizev a špatně hojících se ran. Jeho výhodou je možnost bezkontaktní aplikace a žádné vedlejší účinnky(kromě oka), takže je možný ho použít u gravidních nebo u dětí na oblasti růstových zón a pod.

Tento nejmodernější a nejvýkonnější laser může ošetřovat povrchové tkáně a i hluboko uložené struktury jako jsou klouby nervové kořeny apod. Indikační škála je velmi široká, přesto její jedinečnost je u akutních stavů, jako jsou poranění kloubů (distorse), svalů (distenze, parciální ruptury, kontuze). Díky současné aplikaci chladové terapie je možné ošetření již po 24 hodinách od úrazu a tím výrazně zkrátit dobu hojení.

Biostimulační laser

Laser terapie nižších výkonů je již tradičně používaná léčba u poranění svalů, zánětů šlach a úponů. Velmi dobře slouží k terapii bolestivých jizev. Její výhodou je možnost bezkontaktní aplikace a žádné vedlejší účinky (kromě oka), takže je možné ho použít u gravidních nebo u dětí na oblasti růstových zón apod. Nevýhodou je malý průnik do hloubky, kde ztrácí svoji účinnost, takže je možné ho použit k ošetření jen povrchněji uložených struktur.

Klasická elektroterapie

Současné moderní přístroje disponují velkým množstvím typů proudů a programů podle diagnóz. Základní účinky jsou analgetické (TENS proudy), myorelaxační (IF a DD proudy), případně antiedemózní. Její aplikace je však většinou méně cílená a účinná než výše uvedené terapie.

Distanční elektroterapie VAS 07

Má základní využití jako klasická elektroterapie, jako jsou interferenční proudy a další, které především ovlivňují svalové napětí a bolest. Její specifikou jsou léčebné programy, které výborně podporují hojení tkání (i kostí) a redukují otok a zlepšují prokrvení. Používáme ho tedy nejvíce na kořenové nebo úžinové syndromy, stavy po frakturách atd. Pro její bezkontaktnost je vhodná i na nezhojené rány (ulcus cruris) a jizvy.

Ultrazvuk

Tradiční typ fyzikální terapie vhodný pro záněty šlach (ne úponů), svalové syndromy nebo stavy po distorsích kloubů.

Kombiterapie

Spojuje účinky elektroterapie a ultrazvuku. Naše pracoviště ji využívá především jako doplněk manuální a pohybové terapie na ošetření svalových spoušťových bodů (Trigger points), které pomáhá i diagnostikovat

Jsme školící centrum

Jsme výukové zařízení pro postgraduální vzdělávání fyzioterapeutů ve specializaci myoskeletální medicína, akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR a výukovým pracovištěm studentů fyzioterapie ZSF JČU v Českých Budějovicích.Zdravotnické zařízení v oborech Fyzioterapie, Rehabilitační a fyzikální medicína.

Smluvní partner zdravotních pojišťoven.

Kontakt

www.rehab.cz

+420 386 356 506
+420 602 408 525
recepce@rehab.cz

 

Sledujte nás

Připravujeme naše profily na sociálních sítích. Již brzy budete moci sledovat aktuality z našeho centra přímo na Facebooku.

Copyright © Rehab 2021. Všechna práva vyhrazena.